Skip to content

Muud identiteetti

Muud identiteetti

Toimeksiantona oli luoda päivitetty visuaalinen identiteetti Suomen värikkäimmälle bränditoimistolle, Muudille. Ilmeen tuli olla helppokäyttöinen, muokkautuva ja auttaa erottumaan erityisesti sosiaalisen median kanavilla. Lopputulos on uniikki ja runsas kokonaisuus, joka yhdistelee useita tyylejä ja tekniikoita. 

Ilmeen kuvalliset tekniikat rakentavat pohjan visuaaliselle kielelle, joka jättää tilaa jokaisen käyttäjän omalle tulkinnalle. Muudin identiteetti onkin tarkoitettu kasvamaan ja muuttumaan tekijöidensä mukana. Tarkoituksena on rohkaista tekijät leikkimään ja kokeilemaan uutta. Ilmeen puitteissa nähdään sekä uutta ja vanhaa, että digitaalista ja analogista. 

The commission was to update the visual identity of Finland’s most colorful brand agency, Muud. The identity needed to be easy to use, adaptable, and stand out especially on social media platforms. The result is a unique and rich combination of different styles and techniques. 

The pictorial tools of the identity provide a basis for a visual language that leaves room for many different approaches. Muud identity is meant to grow and evolve together with its users. The ultimate goal is to encourage play and experimentation. The identity combines old and new together with digital and analog. 

 

 

 

 

Lähtökohdat: Mikä oli toimeksianto tai ongelma, joka piti ratkaista?

Työn toimeksiantona oli päivittää bränditoimiston visuaalinen identiteetti. Toimisto kutsuu itseään Suomen värikkäimmäksi bränditoimistoksi ja identiteetin tuli kuvastaa tätä. Ilmeen toivottiin olevan rohkea, poikkeava, yllättävä ja pitkäikäinen.

Ensimmäisenä haasteena oli saada ilmeen käytöstä mahdollisimman tehokasta ja sujuvaa, mutta visuaalisesti monimuotoista. Ilmettä käyttävät pääasiassa visuaaliset suunnittelijat, kuitenkin käytön tuli olla nopeaa kiireisen työnteon lomassa. 

Toisena haasteena taas oli löytää monipuolisia ja kiinnostavia käyttötapoja visuaaliselle identiteetille, jonka pääasiallinen käyttö tapahtuu kokonaan sosiaalisessa mediassa. 

Kolmas haaste oli suunnitella visuaalinen identiteetti bränditoimistolle ja visuaalisen alan ammattilaisille. 

 

 

 

Luova ratkaisu: Millä idealla tai näkökulmalla toimeksiantoa lähestyttiin?

Toimeksiantoa lähestyttiin ajatuksella, että tyypillinen katsoja ei kiinnitä visuaalisessa identiteetissä huomiota yksittäisiin komponentteihin vaan kokonaistunnelmaan. Kantavana ajatuksena oli miettiä erilaisia keinoja, joilla värikkyys voidaan käsittää. 

Pyrkimykseksi tuli luoda visuaalinen kieli, jonka käyttö olisi joustavaa, hauskaa ja voisi kehittyä ajan kuluessa. Toiveena oli, että jokainen identiteettiä käyttävä suunnittelija voisi löytää oman käyttötapansa ilmeen kanssa. Tämän toivottiin mahdollistavan kokeilemista ja ideointia ilmeen käytön ohessa. 

Lopputuloksessa pyrittiin saavuttamaan nopeita keinoja luoda kuvituksellisia kokonaisuuksia, joita voitaisiin käyttää sosiaalisessa mediassa (mm. Instagram, Linkedin) värittämään julkaisuja.

 

Toteutus: Millainen on lopullinen toteutus ja miksi siihen päädyttiin?

Toteutus on monimuotoinen ja runsas kokoelma toisistaan poikkeavia tyylejä, jotka luovat kollaasimaisen ja rönsyilevän identiteetin. Lopputulos on uniikki ja kiinnostava kokeilu, joka kannustaa suhtautumaan yrityksen ilmeeseen vähemmän vakavasti. Leikkisyys onkin yksi ilmeen kantavista teemoista. 

Ilme yhdistää vanhoja maalauksia, piirroksia, värikkäitä 3D kuvituksia, typografiaa sekä salamavalolla otettuja valokuvia. Identiteetin todellinen ydin löytyy elementtien ja värien yhdessä luomasta tasapainosta.

Tekijänoikeusvapaat maalaukset ja kuvitukset valittiin niiden visuaalisen voimakkuuden ja käytön nopeuden vuoksi. 3D kuvat on tehty nopealla tekniikalla, jotta niiden tuottaminen olisi sujuvaa tarpeen syntyessä. Maalaukset luovat fyysisen tason digitaaliseen identiteettiin.

Jatkossa ilmeen käyttöön toivotaan otettavan mukaan uusia tekniikoita ja tyylejä tekijöistä riippuen. Suurena motiivina on, että uusi visuaalinen identiteetti voisi kehittyä yrityksen mukana kausittaisen päivittämisen sijaan.